خلاصه کتاب مدیریت پروژه

 اسناد، مهم ترین دستاوردها در فرایند مدیریت پروژه هستند. از آنجا که در منابع گوناگون روش استانداردی برای تهیه اسناد پروژه وجود ندارد، معمولا تهیه و دسته بندی صحیح آنها یکی از چالش‌های مدیران و دست‌اندرکاران پروژه به شمار می‌آید. در کتاب مذکور اسناد پروژه بر اساس فازهای تعریف شده "پی ام بوک" در استاندارد تعریف و طبقه بندی شده‌است و نحوه تهیه اسناد و مطالبی که می‌باید در آن‌ها وجود داشته باشد، تشریح شده است. این روش می‌تواند به عنوان الگو و مبنایی استاندارد برای مستند سازی در پروژه‌ها، مورد استفاده مدیران پروژه قرار گیرد.

 

.................................................

برای دانلود کلیک کنید

.................................................

 

پسورد:

pourashraf.com

 

 

 

کلید واژه ها: مدیریت پروژه project management علی علی پوراشراف پوراشراف پور اشراف پور اشرف پوراشرف alipourashraf ali pourashraf pourashraf Dr Ali Pourashraf