مصاحبه با رادیو اقتصاد قسمت چهارم

مصاحبه با رادیو اقتصاد قسمت چهارم

 

آیا اعتماد به نفس مدیران موجب عملکرد بهتر آنان می شود؟ اگر که اینطور هست چه عواملی منجر به این امر می گردد؟

..........................................

لینک دانلود

..........................................

 

اکثر مردم فکر می کنند از استعدادهای خود آگاه هستند، اما متاسفانه آمار نشان می دهد که آنان در اشتباهند

اجازه دهید به شما کمک کنیم

 

 

کلید واژه ها: ali pourashraf علی پوراشراف اعتماد دانلود pourashraf alipourashraf Dr Ali Pourashraf پوراشراف پور اشراف پور اشرف پوراشرف رادیو اقتصاد رادیو اقتصاد دکتر علی پوراشراف استعداد استعدادیابی خودشناسی talent