مصاحبه با رادیو اقتصاد قسمت دوم

مصاحبه با رادیو اقتصاد قسمت دوم

آیا همه کارآفرین می شوند؟ چه معیارهایی نیاز است تا به شخصیت کارآفرینان نزدیک شویم؟ 

 

لینک دانلود

 

 

 

کلید واژه ها: ali pourashraf علی پوراشراف