مصاحبه با رادیو اقتصاد قسمت اول

مصاحبه با رادیو اقتصاد قسمت اول

 

کارآفرینی هوشمندانه چیست؟ چه عواملی نیاز می باشد تا بتوانیم از شرایط کارآفرینی هوشمندانه بهره برد؟ 

..........................................

لینک دانلود

..........................................

 

اکثر مردم فکر می کنند از استعدادهای خود آگاه هستند، اما متاسفانه آمار نشان می دهد که آنان در اشتباهند

اجازه دهید به شما کمک کنیم

 

کلید واژه ها: ali pourashraf علی پوراشراف کارآفرینی کسب و کار هوشمندسازی کارآفرینی هوشمندانه پوراشراف پور اشراف پور اشرف پوراشرف pourashraf alipourashraf