سخنرانی تجارت الکترونیک تابستان ۹۵

۲۴ دی ۱۳۹۹ | ۱۴:۳۲ ۴

موضوعات مطرح شده:

 

  • چگونگی ایجاد بسترهای مناسب ارتباطات در کشور
  • استفاده از استانداردهای دارای ایمنی و سرعت بالا در تبادل الکترونیکی داده ها
  • وضع قوانین و مقرراتی در زمینه اجرای تجارت الکترونیک
  • آموزش همگانی در زمینه های تجارت الکترونیک با استفاده از رسانه های ارتباط جمعی
  • ارتقاء سطح دانش کاربان و استفاده کنندگان تجارت الکترونیک و …

 

برای بهتر شدن تلاش ها باید کرد
تو بهترینی
قله ها در انتظار تو هستند
موفقیت از آن توست