جشن تولد ۱۴۰۱۰

جشن تولد ۱۴۰۱

سپاس و قدردانی از سرکارخانم انصاری و دیگر دانشجویان گرامی      ...

جشن تولد ۱۴۰۰۰

جشن تولد ۱۴۰۰

سپاس از جناب خوشرو عزیز بخاطر زحمات ارزشمندشان جهت برگزاری این...

سخنرانی  تجارت الکترونیک تابستان ۹۵۴

سخنرانی تجارت الکترونیک تابستان ۹۵

موضوعات مطرح شده:   چگونگی ایجاد بسترهای مناسب ارتباطات در...